Om klubben

Information

Nakskov Sportsdykkerklub er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere. Klubben er stiftet i 1974 og er tilsluttet Dansk Sportsdykker Forbund og herigennem Dansk Idrætsforbund. Heraf følger, at Nakskov Sportsdykkerklub også kan være medlem af Nakskov Idrætsråd.

Dansk Sportsdykker Forbund, der repræsenterer langt de fleste sportsdykker klubber i Danmark, er tilsluttet verdensforbundet for undervandsaktiviteter, også kaldet CMAS

Vores medlemskab af CMAS betyder, at vi er underkastet visse internationale sikkerhedsbestemmelser, men det betyder også, at et sportsdykker bevis udstedt af Nakskov Sportsdykkerklub er internationalt gyldigt.

Nakskov Sportsdykkerklub er åben for alle dykkere med internationale beviser som feks. Padi, SSI, Naui og selvføgelig CMAS.

Kontingent

kr. per år
Aktivt medlem fra 15 år DKK 1000,-
Aktivt juniormedlem fra 8 - 14 år DKK 350,-
Vandtilvænningsmedlem fra 18 år DKK 350,-
Vandtilvænningsmedlem under 18 år DKK 100,-
Støtte medlem DKK 1.000,-

Kontingentbetaling skal foregå halvårligt senest d. 15 april / 15 oktober.

Betaling kan foretages til bankkonto: 0693 2802111503 eller på girokort.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Træningstider

Træning foregår i Nakskov Idrætcenters nye svømmehal hver fredag fra kl 19:30 - 21:30.

Bestyrelse

Max Sunke
Formand
Anders Heyn
Næstformand
Marcus Møller
Sekretær
Jan Møller
Kasserer
Martin Christiansen
Materialeforvalter